"football receiver" — Słownik kolokacji angielskich

football receiver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchawka piłkarska
  1. football rzeczownik + receiver rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Greg Little (born May 30, 1989) is an American football wide receiver.

powered by  eTutor logo