"technical project" — Słownik kolokacji angielskich

technical project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczny projekt
  1. technical przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The brothers worked together all their lives on technical, social and cultural projects.

powered by  eTutor logo