"tearful woman" — Słownik kolokacji angielskich

tearful woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapłakana kobieta
  1. tearful przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One ad, for example, showed a tearful woman talking on the telephone with her former husband about the consequences of their divorce.

    Podobne kolokacje: