"team wishes" — Słownik kolokacji angielskich

team wishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół chce
  1. team rzeczownik + wish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Different formations can be used depending on whether a team wishes to play more attacking or defensive football.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo