"teach skills" — Słownik kolokacji angielskich

teach skills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz umiejętności
  1. teach czasownik + skill rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More companies are now using training programs to teach such skills, she added.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo