ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach others" — Słownik kolokacji angielskich

teach others kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz innych
  1. teach czasownik + others rzeczownik
    Silna kolokacja

    Here we want to help, to learn, to teach others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo