ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach math" — Słownik kolokacji angielskich

teach math kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz matematyki
  1. teach czasownik + math rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Teachers use the garden to teach social science, math and history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo