ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach ethics" — Słownik kolokacji angielskich

teach ethics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz etyk
  1. teach czasownik + ethics rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But college is a bit late to start teaching ethics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo