"teach Latin" — Słownik kolokacji angielskich

teach Latin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz łaciny
  1. teach czasownik + Latin rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The post's duties extended beyond music; he and his predecessors had for instance also to teach Latin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo