"target setting" — Słownik kolokacji angielskich

target setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie docelowe
  1. target rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The flexibility of quarterly target setting has also worked well.

    Podobne kolokacje:

podobne do "target setting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "target setting" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik