"targ rybny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "targ rybny" po polsku

"targ rybny" — Słownik kolokacji angielskich

fish market kolokacja
  1. fish rzeczownik + market rzeczownik = targ rybny
    Silna kolokacja

    A fish market was added to the hall in 1925.

powered by  eTutor logo