PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fish species" — Słownik kolokacji angielskich

fish species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gatunek rybny
  1. fish rzeczownik + species rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since the 1970s it has become one of the world's more important commercial fish species.