BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"tangle together" — Słownik kolokacji angielskich

tangle together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plątanina razem
  1. tangle czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They fell heavily upon it, and in moments, were tangled together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo