"tangible way" — Słownik kolokacji angielskich

tangible way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): namacalna droga
  1. tangible przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "This is one of the most tangible and effective ways to do it."

    Podobne kolokacje: