"take the risks" — Słownik kolokacji angielskich

take the risks kolokacja
Popularniejsza odmiana: take risks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij ryzyka
  1. take czasownik + risk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I told him he was taking too big a risk!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo