"take tea" — Słownik kolokacji angielskich

take tea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypij herbatę
  1. take czasownik + tea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The three women took their tea in the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo