"take several strides" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take strides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź kilka kroków
  1. take czasownik + stride rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In another moment he had taken two strides and was standing over the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo