"take several notice" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: take notice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać kilka zauważać
  1. take czasownik + notice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wall Street has taken notice of the potential growth in the industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo