"take one's lesson" — Słownik kolokacji angielskich

take one's lesson kolokacja
Popularniejsza odmiana: take lessons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś lekcja
  1. take czasownik + lesson rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A large number of young people also take private lessons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo