"take one's cash" — Słownik kolokacji angielskich

take one's cash kolokacja
Popularniejsza odmiana: take cash
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś gotówka
  1. take czasownik + cash rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have taken cash that was not in any number order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo