ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

take one's blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: take blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś krew
  1. take czasownik + blood rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had taken far too much blood for one so small.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo