"take joy" — Słownik kolokacji angielskich

take joy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj radości
  1. take czasownik + joy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are his friends and he takes joy from their laughter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo