BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"joy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

joy rzeczownik

rzeczownik + joy
Kolokacji: 7
joy of life • joy of bookshops • Bill Joy • Mount Joy • Almond Joy • ...
joy + rzeczownik
Kolokacji: 11
Joy Division • joy ride • Joy Williams • joy buzzer • joy rider • ...
joy + czasownik
Kolokacji: 15
joy comes • Joy says • joy fills • joy makes • joy goes • ...
czasownik + joy
Kolokacji: 24
bring joy • find joy • feel joy • take joy • give joy • share one's joy • express one's joy • fill with joy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. bring joy = wnieś radość bring joy
2. find joy = znajdź radość find joy
3. feel joy = poczuj radość feel joy
4. take joy = wymagaj radości take joy
  • They are his friends and he takes joy from their laughter.
  • The only one who seems to take much joy in all of this is Morgan.
  • A person who takes joy in the destruction of others.
  • I haven't taken much joy in my life until recently.
  • I would have killed him and taken great joy in the act.
  • The other woman seems to be taking joy in this action.
  • He'd killed his share of enemies, and never taken joy from it.
  • A man who will neither take nor give joy in our marriage.
  • But there was no telling how long it would be before she could take joy in them again.
  • A lot of people are thinking I'm taking special joy in this.
5. give joy = daj radość give joy
6. share one's joy = dzielić czyjś radość share one's joy
7. express one's joy = wyrażać czyjś radość express one's joy
8. fill with joy = napełnij radością fill with joy
przymiotnik + joy
Kolokacji: 81
great joy • sheer joy • pure joy • greatest joy • real joy • ...
przyimek + joy
Kolokacji: 13
with joy • of joy • for joy • to joy • in joy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.