"take captives" — Słownik kolokacji angielskich

take captives kolokacja
Popularniejsza odmiana: take captive
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz jeńców
  1. take czasownik + captive rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One man was killed and another seven were taken captive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo