ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take back one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwracać czyjś słowa
  1. take czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hurt in his eyes made her wish she could take back her words, but Sara knew that would accomplish nothing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo