"take a lesson" — Słownik kolokacji angielskich

take a lesson kolokacja
Popularniejsza odmiana: take lessons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj lekcji
  1. take czasownik + lesson rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A large number of young people also take private lessons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo