"systematically stripped" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): systematycznie zdjąć
  1. strip czasownik + systematically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A society which has systematically stripped itself of defence against the next attack.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo