"symbolic image" — Słownik kolokacji angielskich

symbolic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): symboliczny obraz
  1. symbolic przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In its primary function as a symbolic image, the icon design should ideally be divorced from any single language.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo