"swollen eye" — Słownik kolokacji angielskich

swollen eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapuchnięte oko
  1. swollen przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    I could only just make out her red and swollen eyes.

    Podobne kolokacje: