"swift way" — Słownik kolokacji angielskich

swift way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka droga
  1. swift przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he drank another glass in the same swift way.

    Podobne kolokacje: