"sweep over" — Słownik kolokacji angielskich

sweep over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogarnij
  1. sweep czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I swept over them about two feet above the ground.

    Podobne kolokacje: