"sustained way" — Słownik kolokacji angielskich

sustained way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podtrzymana droga
  1. sustained przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When they do so in a sustained way, he argues, it can be called a "social movement."

    Podobne kolokacje: