"sustained use" — Słownik kolokacji angielskich

sustained use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podtrzymane wykorzystanie
  1. sustained przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even moderate sustained use of alcohol may increase anxiety and depression levels in some individuals.

    Podobne kolokacje: