"surreal moment" — Słownik kolokacji angielskich

surreal moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): surrealistyczny moment
  1. surreal przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 1972 film, which has its surreal moments, is a rich allegorical critique of the Italian character.

    Podobne kolokacje: