"superb beach" — Słownik kolokacji angielskich

superb beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znakomita plaża
  1. superb przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Still, the essential charms remain, not least its superb sandy beach.

    Podobne kolokacje: