"sumptuous design" — Słownik kolokacji angielskich

sumptuous design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniały projekt
  1. sumptuous przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is made from heavy pure silk satin, hand embroidered with metallic beads, sequins and diamante in a sumptuous floral design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo