PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"successfully oppose" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem sprzeciw się
  1. oppose czasownik + successfully przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The attorney general's office, however, successfully opposed similar applications in several later cases.