"successfully design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem projekt
  1. design czasownik + successfully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The skills required to successfully design and make up complex documents are not learnt overnight.

powered by  eTutor logo