PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"subsequent intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późniejsza interwencja
  1. subsequent przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The increased availability of electronic health-care data, however, raises the possibility of more automated and earlier outbreak detection and subsequent intervention.