Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"sub-cabinet official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik rezerwowy-gabinetowy
  1. sub-cabinet przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Deputies Committee, a panel of sub-Cabinet officials, decided in late August to send the Rangers and a number of Delta commandos.