"stunningly designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniale zaprojektowany
  1. design czasownik + stunningly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, his collaboration with the illustrator Paul Rogers is a witty, stunningly designed alphabet catalog of jazz's great talents and a demonstration of how visual art has interpreted this interpretive music.

powered by  eTutor logo