"study center" — Słownik kolokacji angielskich

study center kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośrodek naukowy
  1. study rzeczownik + center rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is also home to a study centre open to the general public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo