PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"studio stage" — Słownik kolokacji angielskich

studio stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studio etap
  1. studio rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the studio sound stages are dominated by television production.