"student response" — Słownik kolokacji angielskich

student response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź studencka
  1. student rzeczownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is used to focus students' attention, to elicit student responses, and to encourage them to correct their own errors.

powered by  eTutor logo