"strip cars" — Słownik kolokacji angielskich

strip cars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochody pasa
  1. strip czasownik + car rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of the first things the coalition did was to call for an investigation into the charges that the police were stripping towed cars.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo