"strikingly designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzająco zaprojektować
  1. design czasownik + strikingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The video is set against a strikingly designed, vividly colored setting of video screens and partitions.

powered by  eTutor logo