"striking pilot" — Słownik kolokacji angielskich

striking pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bicie pilot
  1. striking przymiotnik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some striking pilots have found work elsewhere, but there are still many more pilots than jobs.

powered by  eTutor logo