"striking moment" — Słownik kolokacji angielskich

striking moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment bicia
  1. striking przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the concert's most striking moments were individual ones.

    Podobne kolokacje: