"strike midnight" — Słownik kolokacji angielskich

strike midnight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północ strajkowa
  1. strike czasownik + midnight rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When the clock struck midnight she started up, with the wild light in her sunken blue eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo