"store design" — Słownik kolokacji angielskich

store design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sklep projekt
  1. store rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The store design meant you were in for what seemed like miles of walking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo